O opidiofóbii, fóbii z hadov

Ofidiofóbia alebo ofiofóbia je intenzívny, prehnaný a iracionálny strach z hadov. V skutočnosti sú hady jedným zo zvierat, ktorých sa veľa ľudí bojí, ale to neznamená, že každý má z hadov fóbiu..

Ofidiofóbia je jeden typ špecifickej fóbie, konkrétne špecifická fóbia z určitého objektu, zvieraťa, činnosti alebo situácie.

Ľudia, ktorí majú fóbiu z hadov resp ofidiofóbia zvyčajne nielen strach pri osobnom styku s hadmi, ale aj pri prezeraní fotografií alebo videí hadov, počúvaní rozprávania o hadoch alebo dokonca pri premýšľaní o nich.

Symptóm Ofidiofóbia

Nižšie sú uvedené symptómy, ktoré zvyčajne trpia: ofidiofóbia keď čelíte situácii súvisiacej s hadmi:

  • Potenie
  • Roztrasený
  • Ustarostený
  • Strach
  • Panika
  • Ustarostený
  • Závrate
  • Nevoľno
  • Ťažko dýchať

Dôvod Ofidiofóbia

Tu sú niektoré z príčin a rizikových faktorov, ktoré môže osoba zažiť: ofidiofóbia alebo fóbia z hadov:

1. Traumatický zážitok

Traumatická skúsenosť s hadmi, najmä v detstve, môže spôsobiť, že si z týchto zvierat vytvoríte dlhodobú fóbiu.

Niektoré traumatické udalosti, ktoré môžu spôsobiť, že budete trpieť ofidiofóbia Patrí medzi ne uhryznutie hadom alebo situácia, keď ste sa cítili ohrození hadom.

2. Rodinná anamnéza

Ak ste vyrastali v rodine s fóbiou z hadov, je pravdepodobné, že budete trpieť aj vy ofidiofóbia. Dôvodom je, že rodinné prostredie má veľký vplyv na váš pohľad na vec.

Ak má teda vaša rodina alebo blízki príbuzní strach z hadov, možno aj vy toto zviera vnímate ako niečo strašidelné a hrozivé.

3. Zastúpenie v spoločnosti

Médiá a široká verejnosť často vykresľujú hady ako strašidelné a nebezpečné zvieratá. Ak pozeráte príliš veľa filmov o krutosti hadov alebo často počúvate o desivých zážitkoch iných ľudí, ktorí sú napadnutí hadmi, riskujete utrpenie ofidiofóbia vzrastie.

ManipuláciaOfidiofóbia

Byť schopný diagnostikovať niekoho, kto trpí ofidiofóbia, terapeut (psychológ alebo psychiater) preskúma vaše príznaky a prediskutuje vaše skúsenosti s hadmi.

Ak terapeut zistí, že trpíte ofidiofóbia, Existuje niekoľko spôsobov liečby, ktoré možno vykonať na liečbu tohto stavu, počítajúc do toho:

Expozičná terapia

Expozičná terapia, známa aj ako desenzibilizačná terapia, je terapia, ktorá vás postupne dostáva do situácie, ktorá vás desí.

Napríklad budete najprv vyzvaní, aby ste si pozreli obrázok alebo video hada. Odtiaľto môže terapeut vidieť, aké emócie a fyzické reakcie vznikajú vo vašej reakcii na danú fotografiu alebo video hada.

Keď si na to zvyknete, terapia sa zvýši, napríklad predvedením hada v klietke v ZOO a tak ďalej, kým sa fóbia nevylieči.

Kognitívno behaviorálna terapia

Kognitívno behaviorálna terapia má za cieľ zmeniť vaše negatívne myšlienkové vzorce a reakcie na niečo pozitívne, v tomto prípade váš strach a reakciu na hady. Očakáva sa tak, že budete pokojnejší pri riešení situácií súvisiacich s hadmi.

Drogy

Ak príznaky ofidiofóbia že trpíte, je závažný, napríklad strach, ktorý sa objaví, vás ohrozil, psychiater môže na jeho prekonanie kombinovať terapiu s liekmi. Príklady liekov, ktoré môžu byť predpísané, sú antidepresíva a sedatíva.

Aj keď to vyzerá jednoducho, nácvik manipulácie ofidiofóbia vo všeobecnosti je potrebné robiť opakovane, kým sa pacient úplne nevylieči. Preto musíte túto kúru podstupovať trpezlivo a dôsledne.

Ak váš strach z hadov viedol k ofidiofóbia, Okamžite by ste sa mali poradiť s psychológom alebo psychiatrom. Ak sa lieči čo najskôr, riziko príznakov ofidiofóbia progresiu do závažnej možno minimalizovať.